Ügyféltájékoztató

Kedves Utasunk/Ügyfelünk!
 
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy irodánk az N-Tours Kft az Ön által megrendelt utazás kapcsán utazásközvetítőként jár el. Az N-Tours Kft-mint utazásközvetítő- más utazási irodák, szolgáltatók által összeállított utazási csomagot, szolgáltatást értékesít. Utasként Ön minden alkalommal az utazás szervezőjével azaz az utazásszervezővel kerül jogviszonyba, azaz ha utazásközvetítőn keresztül köti meg az utazási szerződést, vagy rendeli meg a szolgáltatást, a megrendelt szolgáltatások teljesítéséért az utazás szervezője lesz a felelős.

A megrendelt szolgáltatások azaz az utazás szervezője:……………………………………………….

Fontos tehát minden alkalommal személyesen utána nézni az utazásszervező irodának.
Az Ön védelme érdekében minden esetben fontos, hogy az utazás megkezdése és kifizetése előtt az utazásszervező féllel kössön írásban utazási szerződést, mellyel kapcsolatban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján is elérhető idegenforgalmi fogyasztói tájékoztató II. szakasza az irányadó.

(http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforgalmi_osztaly/fogyasztoi_tajekoztato)

Az utazás során esetlegesen felmerült panaszokkal és bejelentésükkel kapcsolatban, kérem olvassa végig az alábbi tájékoztatót:

Az utazási csomagok, belföldi, vagy külföldi utazási szolgáltatások, szolgáltatásegyüttesek megszervezése és lebonyolítása során- minthogy azok bonyolult, adott esetben több idegen országbeli partner igénybevételével és sokoldalú egyeztetéssel zajló tevékenységek-felmerülhetnek olyan esetek, amikor tévedésből, vagy a hiányos kommunikáció miatt az előzőleg kifizetett szolgáltatások nem a szerződésben kikötött módon válnak elérhetővé.
Amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele során Önnek panasza van (a tájékoztatóban részben vagy egészben magasabb minőségő szolgáltatás volt megállapítva, vagy az nem megfelelő minőségben került biztosításra, illetve valamely rész-szolgáltatás nem volt elérhető) akkor azt mindenképpen késlekedés nélkül hozza az Ön utazásszervezője és a helyi partneriroda képviselője, vagy a külföldi szolgáltató tudomására. A panaszról a helyszínen készíttessen jegyzőkönyvet, amelyben részletesen írja le a kifogásolt szolgáltatást/szolgáltatásokat.

Tanácsoljuk Önnek, hogy a helyszínen a kifogásolt szolgáltatásokról, felmerült problémákról készítsen fényképeket, hogy panaszkezelés esetén, egyértelműen bizonyítható legyen, hogy a helyi szolgáltató nem a megrendelt szolgáltatást biztosította az Ön számára.

Ön jogosult az utazási csomag teljesítésével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül irodánknak N-Tours Kft-hez intézni. Irodánk az Ön észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul továbbítja az utazásszervező felé. A határidők és elévülési idők betartása tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül.

Kérjük még a helyszínen ellenőrizze minden esetben a megrendelt programcsomagban feltüntetett rész-szolgáltatások minőségét, annak érdekében, hogy a panasz még a helyszínen orvosolható legyen.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a kifogásolt eset után nem teszi meg haladéktalanul a szükséges intézkedéseket, úgy a panasz közlésének elmulasztásából eredő kár Önt terheli.

Az utazással kapcsolatos jogaimat és kötelezettségeimet megértettem.
 
 
 
Pápa 2020 …………………