Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő adatai, neve és elérhetőségei:

Az adatkezelő neve: N-Tours Kft.
Az adatkezelő székhelye: 8500 Pápa, Fő u.4.
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 19-09-8998
Az adatkezelő adószáma:13772224-2-19
Az adatkezelő képviselője: Stileth Nikoletta ügyvezető
Az adatkezelő elérhetőségei: +36 70 627 0067
Az adatkezelő e-mail címei: papa@ntours.hu
Az adatkezelő weboldalai: www.ntours.hu
Adatfeldolgozó adatai és elérhetőségei:
Stileth Nikoletta/ ügyvezető   Székhely: 8500 pápa, Fő u.4.

 

Az ………………………..a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a ………………..rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.